Тренінги, бесіди, курси в 2022-2023 навчальному році

Тренінги, бесіди та курси психологічної служби зі здобувачами освіти ліцею

16 січня 2023 року
з майстрами виробничого навчання проведений тренінг
” Все в твоїх руках: розвиток стресостійкості”
Мета тренінгу: профілактика негативних емоційних реакцій на стресові ситуації та перевантаження шляхом формування психологічної готовності та екологічних реакцій у складних ситуацях.
16 січня 2023 року
зі здобувачами освіти проведений тренінг “Моя група”
Мета: підвищення мотивації навчання; розкриття особистісного потенціалу здобувачів освіти.
15 грудня 2022 року
з викладачами проведений тренінг
“Візерунки душі, або цілюща сила творчості “
Мета тренінгу: зняття емоційної напруги для зміцнення психологічного здоров’я; опанування ефективними способами релаксації.
07 грудня 2022 року
з майстрами виробничого навчання проведений тренінг
“Візерунки душі, або цілюща сила творчості “
Мета тренінгу: зняття емоційної напруги для зміцнення психологічного здоров’я; опанування ефективними способами релаксації.
01 грудня 2022 року
зі здобувачами освіти проведений тренінг “СНІД подумай про майбутнє – обери життя”
 
Мета: актуалізувати і поповнити базові знання  здобувачів освіти  про ВІЛ/СНІД, усвідомлення зв’язку  між способом життя і ризиком інфікування, сприяти розумінню, що СНІД – це проблема кожної людини зокрема і всього людства загалом. Надати інформацію про елементарні правила безпеки та шляхи запобігання ВІЛ- інфекції. 
16 листопада 2022 року
зі здобувачами освіти проведена онлайн-бесіда з елементами тренінгу
“Толерантність у серці”
Мета: ознайомити здобувачів освіти з поняттями “толерантність”, “толерантна особистість”, сприяти формувнню ціннісних установок, толерантного спілкування та навичок толерантної поведінки.
08 листопада 2022 року
з адміністрацією ліцею проведений тренінг
“Де знаходити ресурс і як піклуватись про себе”
Мета тренінгу: охарактеризувати психологічні ресурси особистості, стимулювання учасників до самоаналізу, до усвідомлення необхідності пошуку ресурсного стану, відкрити в собі енергетично сильні сторони особистості.
07 листопада 2022 року
з майстрами виробничого навчання проведений тренінг
“Психологічна кав’ярня”
Мета тренінгу: ознайомити майстрів виробничого навчання з методами  відновлення та регуляції власних психоемоційних станів; розвивати уміння долати негативні переживання та використовувати власну енергію для продуктивної діяльності.
28 жовтня 2022 року
зі здобувачами освіти проведений тренінг
“Згуртований, доброзичливий колектив як запорука успішного навчання”
Здобувачі освіти взяли участь у психологічному тренінгу із формування згуртованості групи та сприяння психологічній адаптації першокурсників. Спільна творча взаємодія, допомагає здобувачам освіти оцінити свій емоційний стан, налагодити дружні стосунки з одногрупниками і знайти своє місце у колективі. Було проведено низку психологічних вправ, які дали змогу визначити характер та внутрішній стан кожного здобувача освіти.
Мета тренінгу: сприяння психологічній адаптації здобувачів освіти до нових умов навчання; підвищення мотивації навчання; знаходження оптимальних моделей поведінки в учнівському середовищі.    
25 жовтня 2022 року
зі здобувачами освіти проведена лекція
“Стань обізнаним – будь захищеним! Сучасне рабство – реальність!”
Мета лекції:
– формування у здобувачів освіти уявлення про суть торгівлі людьми, проблеми та форми торгівлі людьми, нелегального працевлаштування та його наслідків;
–  з’ясування причин торгівлі людьми у поєднанні з процесами внутрішньої та зовнішньої міграції;
–  ознайомлення з різними формами торгівлі людьми, з якими вони можуть стикатися як в Україні, так і за кордоном;
–  позбавлення небезпечних стереотипів щодо торгівлі людьми та оволодіння алгоритмами дій при виникненні загроз потрапляння у експлуатацію.
Лекція проведена за участі Благодійного фонду ” Карітас – Київ”
18 жовтня 2022 року
зі здобувачами освіти проведена онлайн-бесіда з елементами тренінгу
“Людина – не товар! Цінність людського життя – не предмет торгівлі”
Мета: підвищити рівень поінформованості здобувачів освіти з питання протидії торгівлі людьми, закріплення знань і формування навичок безпечної поведінки. 
20 вересня 2022 року
зі здобувачами освіти проведена онлайн-бесіда з елементами тренінгу
“Що таке булінг та його прояви в Україні та світі?”
Мета: підвищити рівень поінформованості здобувачів освіти про явище булінгу та його різновиди; сформувати цілісне розуміння причин і міханізмів виникнення булінгу; познайомити здобувачів освіти  з конструктивними  та ефективними стратегіями протидії булінгу.