Кабінет психолога

Освіта

2005 р. – 2009 р. – Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. / Бакалавр. Психолог.

2009 р. – 2010 р. – Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. / Магістр. Психолог, викладач вищого навчального закладу.

2011 р – 2014 р. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. / Спеціаліст. Спеціаліст права, викладач правознавства.

Психологічне кредо: “Найголовнішою людиною на світі є та людина, яка перед тобою. Прийми і зрозумій її такою, якою вона є”

Психологічна служба Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства діє згідно “Положення про психологічну службу в системі освіти України”, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, чинного законодавства України та керується в своїй роботі Етичним кодексом психолога.

Нітченко Юлія Сергіївна

спеціаліст першої категорії

Психологічна просвіта

Консультації

Діагностика

Зв'язки з громадськістю

Скринька довіри

Головною метою діяльності психологічної служби є сприяння особистісному зростанню та професійному становленню майбутніх робітників.

Завданням психологічної служби є збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями; сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу; сприяти особистісному зростанню та професійному становленню майбутніх фахівців.

Основними напрямками діяльності психологічної служби є:

1. Діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні

2. Профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі

3. Корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки

4. Навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості

5. Консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу

6. Просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу

7. Зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління