Публічна інформація

Загальна інформація

Статут

Наказ про затвердження статуту

Ліцензії про надання загальної середньої освіти

Свідоцтво про атестацію

Витяг з рішення акредитаційної комісії

Ліцензії про надання професійно-технічної освіти

Витяг з ліцензії ЗПТО (з ЄДЕБО)

Правила прийому

План заходів щодо протидії та запобігання проявів булінгу

Мова освітнього процесу

Інформація про гуртожиток

Моніторинг якості освіти

Вакансії

Звіт про фінансово-господарську діяльність ліцею у 2019 році

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Розширення освітньої діяльності

Наказ МОН №948-л від 01.08.2019 року

Протокол засідання ліцензійної комісії МОН №145 від 01.08.2019 року (витяг)

Протокол засідання ліцензійної комісії МОН №145 від 01.08.2019 року (повна версія)

Наказ МОН №176-л від 02.07.2020 року

Додатки до наказу МОН №176-л від 02.07.2020 року (повна версія)

Додаток до наказу МОН №176-л від 02.07.2020 року (витяг)

Булінг

Правила поведінки здобувачів освіти

Наказ про склад комісії з розгляду випадків булінгу

План заходів щодо протидії та запобігання проявів булінгу

Порядок подання та розгляду заяви про випадки булінгу

Порядок реагування на доведені випадки булінгу

Заява щодо розслідування ситуації булінгу (зразок)

Фінансові документи

Штатні розписи

Кошториси

Фінансова звітність

Бюджетна звітність