Нормативні документи

Положення про методичну роботу в ПТНЗ

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 року №582 "Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти"

Нормативні документи щодо карантинних заходів 2020

Професійний стандарт "Майстер виробничого навчання"

Закон України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380) {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2657-VIII від 18.12.2018 №2661-VIII від 20.12.2018}

Закон України "Про професійно-технічну освіту"

Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах